977 821 006 info@lavileta.net

Política de privacitat

  1. FINALITAT DE LA RECOLLIDA

Aquesta clàusula és un model genèric per a recollir dades per una finalitat concreta, que s’ha d’indicar explícitament a l’espai corresponent a la clàusula.

  1. CESSIÓ DE DADES

La clàusula proporcionada menciona que no hi haurà cessió de dades. En cas que es produís una cessió de dades a tercers, caldrà indicar-ho explícitament, detallant el motiu de la cessió i el destí de les dades (a l’empresa, empreses o categories d’empreses on es cediran).

  1. TRANSFERÈNCIA DE DADES

En cas que es produeixi Transferència Internacional de Dades caldrà detallar-ho dins la clàusula.

  1. CLÀUSULA PER CAPES

Hi ha la possibilitat d’incloure la clàusula reduïda al document en qüestió per oferir la informació bàsica de primer nivell i oferir un enllaç tipus http://www.empresa.com/politicaprivacitat on podrem incloure una segona capa amb la informació més detallada sobre el tractament de les dades. Si no es disposa de pàgina web, es por incloure aquesta informació detallada al revers del document en qüestió.

  1. PUBLICITAT

Si vol enviar publicitat sobre els seus productes i/o serveis haurà d’incloure una clàusula especifica on el client pugui indicar que ens dona el consentiment per aquesta finalitat.

Per ex.: [ ] Marcant aquesta casella ens dona el seu consentiment per enviar-li informació comercial periòdica sobre els nostres productes i/o serveis.

  1. DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES

Si a l’empresa tenen la figura del Delegat de Protecció de Dades (DPD-DPO), han d’indicar les seves dades de contacte (nom i cognoms o raó social, adreça i telèfon de contacte).

Per ex.: ‘Les dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades, a qui podrà dirigir-se per exercir els seus drets o sol·licitar informació sobre el tractament de les seves dades són les següents: ______ ‘

(+34) 977 821 006

info@lavileta.net

C/Vileta 16a, 43360 Cornudella de Montsant (Tarragona) SPAIN

Contact us